Få hjælp til den misbrugsramte familie på et misbrugscenter

Er du som tæt pårørende til en misbrugsramt person – for eksempel en alkoholiker eller en pillemisbruger – har du med stor sandsynlighed gjort dig tanker om hvorledes du bedst kan hjælpe vedkommende ud af misbruget. Det kan godt være rigtig svært – en misbrugsramt person vil ikke altid tage ubetinget positivt imod et forslag om behandling eller afvænning. Dette skyldes, at benægtelse og fornægtelse er inkarnerede dele af misbrugets anatomi, hvilket vil sige, at en misbruger som oftest vil benægte eksistensen af et problem – også over for sig selv.

Dette ændrer dog ikke på de utroligt opslidende og nedbrydende virkninger, et misbrug har på såvel den direkte misbrugsramte som på vedkommendes omgivelser. Især de allernærmeste pårørende – for eksempel den familie, so lever under samme tag som den misbrugsramte – vil lide under misbruget og den afhængigheds adfærd, som den misbrugsramte typisk vil udvise.

Hjælp din misbrugsramte kæreste eller ægtefælle i behandling – for hele familiens skyld

det er faktisk din moralske og menneskelige pligt som pårørende at hjælpe din misbrugsramte samlever med at lægge misbruget på hylden. Hvis der er børn inde i billedet, er det ekstra og særligt vigtigt, at du tager affære. Børn har ikke godt af at leve i et misbrugsramt eller alkoholiseret hjem.

Der er evidens for, at børn, som er vokset op med en eller to misbrugende forældre selv er i risikozonen for at udvikle et misbrug – og ofte udvikler vanskeligheder i forhold til deres selvværd og selvtillid samt forholdet til andre mennesker senere hen i deres voksenliv. Derfor bør du hurtigst muligt kontakte et misbrugscenter, som kan forestå afrusning og afgiftning samt afvænning og opfølgende terapeutisk behandling af den misbrugsramte.

Hos Stien Behandlingscenter kan du ydermere søge om et familieforløb, hvor resten af familiemedlemmerne tilbydes terapi med det formål at styrke familiens sammenhængskraft og de enkelte familiemedlemmers selvværd. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Lukket for kommentarer.